LED Varselprojektorer

Fake

ALIS LED Varselprojektorer, Floor Marking, är ett system för projicering av varnings- & varselmärkning på golv med hjälp av LED ljus. Med ALIS LED varselprojektorer istället för golvdekaler kan man nu skapa en permanent, outslitlig, tydlig och kostnadseffektiv ljusmärkning av golv där det oftast körs med truck eller där vanlig golvdekal inte är tillräcklig. Med Alis LED-varselprojektorer får ni en ökad uppmärksamhet samtidigt som ni höjer säkerheten på anläggningen. Det finns ett stort antal standardsymboler att välja mellan, alternativt kan man ta fram egna symboler efter behov.
Med Alis Anti Collision System kan ni dessutom styra projiceringen med smarta lösningar som t ex sensorer på truckar, vibrerande armband eller ett övervakningssystem för hela anläggningen. Projicering av varnings- och varselmärkning på golv och väggar med LED-ljus har många fördelar. Lampan kan t ex styras så att den tänds först när en truck närmar sig. En trucks hastighet kan minskas på ett förutbestämt avstånd från ett föremål eller person. Varningsband som kan vibrera då en truck närmar sig. Det går att styra så att portar/grindar öppnas eller stängs. Visningen av symbolen kan styras så att bilden blinkar eller pulserar och därmed ökar uppmärksamheten och säkerheten på arbetsplatsen.

Saker att beakta:

  • Var ska LED-projektorn sitta? På tak, på vägg, på en kran, truck eller travers?
  • Hur högt upp ska LED-projektorn placeras, 1-20 m?
  • Hur många lux är det på golvet där ljusmärkningen ska projiceras?
  • Hur stor vill ni att ljusmärkningen ska vara? Från Ø 40 cm till Ø 400 cm.
  • Vad vill ni projicera? Vilken symbol eller text vill ni ha?
  • Hur vill ni att projektorn ska aktiveras? Fast sken är standard. Med Alis Anti Collision System kan aktivering ske genom rörelse/sensorer.

Varningsprojektor för industriellt bruk

Alis projektorer är gjorda för industriellt bruk och klarar tuffa miljöer. Drifttiden är upp till 50 000 timmar vilket motsvarar 5 år konstant sken! Alis produkter är enkla att installera och använda samt att byta symboler, bilder och texter på bildglasen Livslängd på ALIS varningsprojektor är lång och dessutom blir märkningen outslitlig!

Alis LED Varselprojektor

ALIS LED Varselprojektor för travers/kran

ALIS LED Varselprojektor

ALIS LED Varselprojektor LOTO

ALIS LED Varselprojektor

 

ALIS Anti-Collision

ALIS Anti-Collision System är ett säkerhetssystem som ökar fotgängarnas säkerhet och aktivt skyddar fotgängaren mot truckolyckor i hårt trafikerade korsningar, döda vinklar, och regelbunden trafik i verksamheten.
Fotgängaren kan t.ex. utrustas med ett personlig armband som trådlöst kommunicerar med trucken. Fotgängaren uppmärksammas aktivt på potentiella faror genom vibrationer eller akustiska signaler.
När fotgängaren befinner sig i en farlig situation startar den fördefinierade åtgärden (t.ex. automatisk nedbromsning av truck, stängning av grind och magnetlås, projicering från Varningsprojektorn eller andra önskade säkerhetsåtgärder).
Genom LED-projicering få en varaktig, tydlig och kostnadseffektiv ljusmärkning av golv där det oftast körs med truck eller där vanlig golvdekal inte är tillräcklig. Med Alis LED-projektorer får ni en ökad uppmärksamhet samtidigt som ni höjer säkerheten på anläggningen. Med Anti-Collision System kan ni dessutom styra projiceringen med smarta lösningar som tex sensorer på truckar, vibrerande armband eller ett övervakningssystem för hela anläggningen.

Fördelar med Anti-Collision System

  • Minska mänskliga misstag – tydlig ljusmärkning (varselsymbol) som antingen är fast, blinkande eller pulserande och som kan startas automatiskt vid rörelse.
  • Undvik kollisioner och skador på personal, truckar och annan kostsam utrustning.
  • Minska hastigheten eller stoppa trucken på ett förutbestämt avstånd från föremålet.
  • Kan öppna/stänga portar och grindar.

Alis Shield

Alis Shield Locator

Alis Anti-collision system

Alis Shield Anti-collision system

ALIS Bildglas

Bildglasen finns ett i flera standardutföranden men man kan även skräddarsy sina egna symboler och texter på glasen. Se alla symboler här.

Ladda ner ALIS Katalogen här!

Copyright 2023 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå