Rörmärkning

Fake

Rörmärkning

Bisafe Märkning & Industrisäkerhet har en gedigen bakgrund och erfarenhet inom rörmärkning. I mer än 20 år har Bisafe AB försett den svenska industrin och rörmärkningsinstallatörer med rörmärkning. Vi tillhandahåller rörmärkning enligt Svensk Standard, SS741 eller den internationella rörmärkningsstandarden ISO 20560. Vi på Bisafe har lång erfarenhet och är uppdaterade om lagar, regler och förordningar- Fråga oss gärna om SS741 och AFS2017:43. Se oss som ett bollplank för alla era rörmärkningsprojekt.

Rörmärkningstejp, rörmärkningsskyltar & rörmärkningsdekaler

Bisafe AB har alla rörmärkningsfärger och kvaliteter och tillsammans kommer vi fram till en lösning som passar just er. Bisafe kan förse er med all sorts rörmärkning, vare sig det gäller större rörmärkningsprojekt eller kompletteringar. Allt ifrån rörmärkningstejper och rörmärkningsdekaler till de mest hållbara rörmärkningsskyltarna som klarar de tuffaste miljöerna. Vi tillverkar er rörmärkning enligt era specifikationer eller förser er med en rörmärkningsprinter, “Bisafe Print”, så att ni enkelt kan trycka all rörmärkning på egen hand! Vi kan även skräddarsy era GHS/CLP piktogram, både som rörmärkningstejper, rörmärkningsdekaler eller rörmärkningsskyltar.

Minska olyckorna, öka effektiviteten

Tydligt synliga och läsbara rörmärkningar som anger rörets innehåll och flödesriktning underlättar för underhållspersonalen när man ska hitta de rör som behöver underhåll och de ventiler som behöver stängas av. Förutom ökad effektivitet bidrar rörmärkningarna till att förebygga olyckor genom att varna medarbetare, entreprenörer och räddningspersonal för farliga rörinnehåll.
Rörmärkningar minskar antalet olyckor på arbetsplatsen och ökar effektiviteten under förutsättning att de sitter kvar och förblir läsbara. Baserat på tester i våra leverantörers lab med standardiserade testmetoder kan vi erbjuda rörmärkningar i kategorierna Inomhus, Utomhus och Utomhus+ med upp till 10 års hållbarhet utomhus i krävande miljöer.

Rörmärkning – sammanfattning av Standard

Alla rörmärkningar ska innehålla viss information: Sammanfattning av Standard ( AFS 2011:19, AFS 2017:43, CLP-förordningen (EG 1272/2008)) Märkning av Rörledningar, Arbetsmiljöverket, AFS 2014:43 – Kemiska arbetsmiljörisker,

Rörmärkning – allmänt

TEXT: Produktnamn eller funktionsbeskrivning. En produkt får inte identifieras enbart med dess kemiska formel.
FÄRG: Märkfärg som anger vilken grupp produkten tillhör. Färgen ska överensstämma med svensk standard SS 741:2017. Se nedan*!
SYMBOL: En eller flera varningssymboler enligt CLP-förordningen (om rörledningen innehåller gas eller vätska som kan medföra risk för hälsa och säkerhet) och vid behov ett motsvarande signalord. Använd de symboler/faropiktogram som leverantören anger i säkerhetsdatabladen
PIL: Pil som anger flödesriktningen för innehållet i röret. Pil kan också placeras i märkfärgen.
ÖVRIGT: Till- och Frånledningar markeras med “Tillopp” (eller “Till”) och “Retur” (eller “Från”).

Placering av rörmärkning

Väl synlig, dvs på en plats där den är lätt att se och det inte kan förväxlas: tex på huvud- och gruppavstängningsventiler, shuntgrupper och andra anslutningar som vägg- och bjälklagsgenomföringar (minst en gång i varje lokal).
Rörmärkning – textstorlek på rörmärkningen?
På rör med Ø 25 mm eller mer skall minsta texthöjden vara 12 mm och märkbandsbredd minst 150 mm
På rör med mindre än Ø 25 mm skall minsta texthöjden vara 6 mm och märkbandsbredd minst 75 mm
Ej synliga rörledningar:
En inbyggd ledning (dvs ej synlig) behöver endast märkas i öppningar där den är åtkomlig. Hit räknas om man inte kommer åt ledningen utan att använda verktyg. (Gör en riskbedömning för att ta ställning till uppmärkningen)
Olika innehåll i rör:
I ett rör som används för olika produkter med samma farliga egenskaper kan namnen på produkterna märkas med en gemensam märkning

Kommentarer:
a / Även pyrofora vätskor, organiska peroxider och självreaktiva ämnen och blandningar skall märkas med brun färg.
b / För frätande och/eller giftiga gaser gäller nya färger från och med utgåva 8 av SS 741.
c / Väteperoxid med koncentration ≥ 20% ska märkas med gul färg.
d / Blå färg för vatten används vid installationer där både färskvatten och sjö-/havsvatten förekommer. Blå färg används också försärskilt
renat vatten, t.ex. matarvatten, avjoniserat/destillerat vatten eller dylikt samt för slutprodukten rent vatten i reningsverk.
e / Svart färg används även för avlopps- och dagvattenledningar eller vatten med stor
inblandning av annan vätska, exempelvis köldbärarsystem med glykolinblandning över 25%.

GHS – CLP märkning

Enligt svenska och europeisk lagstiftning krävs det att rörledningar, gasledningar och vätskeledningar märks upp. Kraven är styrda under CLP-förordningen som sköts av Arbetsmiljöverket i Sverige. GHS (Globalt Harmoniserade System) styr för klassificering och märkning av kemikalier, vilket ligger till grund för CLP, Classification Labeling Packaging. Denna klassificering säger att alla rör som hanterar farliga ämnen ska märkas med en eller flera GHS-piktogram med klartext, symbol och färg som anger innehållets egenskaper och flödesriktning med pil.
Arbetsmiljöverket föreskriver bland annat att synliga rörledningar som innehåller en farlig kemisk produkt ska vara märkta med ”Produktens namn eller en identifierande beteckning”, ”Faropiktogram” och ”Pil för strömningsriktningen”. CLP-förordningen innehåller även en faroklass som kallas “gas under tryck”. Den här förordningen gäller för gaser med ett övertryck på minst 2 bars tryck. Även tryckluft räknas som en farlig kemisk produkt om den har mer än 2 bars tryck och ska då märkas med faropiktogram “Gas under tryck”.

Bisafe Print

Tryck egen rörmärkning med Bisafe Print, snabbt, enkelt och ekonomiskt!
Printer, mjukvara, mallar och support ingår i paketet. Välj endast till rörtejp i lämpliga bredder, färger & kvalitet. Tack vare stora materialrullar kan man nu producera sin rörmärkning på ett väldigt ekonomiskt sätt. Spillet minimeras då man endast trycker den tejpen som man tänker använda. Break-even kommer snabbare än man tror! Full support ingår alltid så att operatörerna känner sig helt trygga med systemet. Flera tejpkvaliteter finns att tillgå och märkningen kan kompletteras med GHS/CLP tejper som också kan printas med samma skrivare. Med vår nya “Extreme” tejp kan vi garantera livslängd på 10 år utomhus. Kem- och UV-skyddad för de tuffaste miljöerna. Detta är det perfekta systemet för de lite större rörmärkningsprojekten, VA anläggningar mm eller om man ha smidigheten att snabbt kunna komplettera märkningen på sin anläggning. Bisafe Rörprint är kompatibelt med äldre tejpvarianter på marknaden som t.ex Flowcode Print. Kontakta oss så skräddarsyr vi ert paket!

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå