Fire Isolator

fake

FIRE⚡️ISOLATOR är ett koncept för att isolera och bekämpa elbilsbränder baserat på bästa praxis och livetestning. I dagsläget finns det inte en unik lösning för att släcka eller kontrollera elbilsbränder, vilket brandmän som har bekämpat den här typen av bränder kan bekräfta. För att effektivt isolera och bekämpa elbilsbränder krävs idag en kombination av flera olika metoder på grund av problematiken med litiumbatterierna. Med FIRE⚡️ISOLATOR konceptet finns det mycket som kan göras i förväg för att minimera skadorna. Att bekämpa bränder i elbilar med Fire Isolator konceptet har testats noggrant och visat sig vara mycket effektivt.

Film om BRAND⚡️ISOLATOR https://fireisolator.com/videos/#videos

Specialister med lång erfarenhet av att bekämpa elbilsbränder har kommit fram till  att den bästa metoden för att bekämpa en elbilsbrand är för att minimera skadorna på andra fordon och byggnader i närheten. Det brinnande fordonet är redan totalförstört så man inriktar sig istället på skademinimering. För vi måste vara tydliga, en elbil som börjar brinna i en fabrik, verkstad, parkeringshus eller på ett fartyg, kan väldigt snabbt leda till ett mycket större problem.

FIRE⚡️ISOLATOR som koncept är resultatet av våra professionella tester av olika släckningsmetoder för (EV) bilbränder. Vi ställde oss frågan: vilken kombination av brandbekämpningsmetoder ger det bästa resultatet? Med denna bästa praxis föddes konceptet med FIRE⚡️ISOLATOR.

FIRE⚡️ISOLATOR-konceptet består av flera testade och beprövade element som, när de används tillsammans ger de bästa resultaten vid bekämpning av elbilsbränder i fabriker, parkeringshus, verkstäder eller på ett fartyg.

  1. Användning av en högtemperaturbeständig bilbrandfilt (klarar upp till 1600 grader C°, testad enligt ISO EN 13501-1) för att isolera och kontrollera branden och förhindra sidoskador. Observera att en brandfilt ger bra kontroll över situationen men kommer inte att helt släcka batteribranden. 
  2. Användning av aerosolenheter, som avbryter de kemiska kedjereaktioner som uppstår i lågorna och dämpar branden vilket resulterar i ytterligare kontroll över branden och en temperatursänkning.
  3. Användning av en vattendimma för att spraya en vattendimma över filten för att minska giftiga ångor och rök och för att hålla bilen sval.

 

I takt med att fler och fler elfordon säljs runt om i världen kommer deras inblandning i trafikincidenter sannolikt att öka i takt med att deras närvaro på vägen ökar. Självantändning eller explosion av battericeller i litiumbatterier under laddning är också ett hot både mot miljön och för omgivningen.

Konceptet för metoden FIRE⚡️ISOLATOR för att begränsa skadorna orsakade av elbilsbränder, uppstod när partners med långa meriter inom den europeiska färjeindustrin träffades efter att ha fått flera frågor från färjebranschen om hur man bäst hanterar elbilsbränder under färd. Eftersom dessa experter var medvetna om att litiumbränder är extremt svåra att släcka, uppfanns ett annat och helt nytt koncept: FIRE⚡️ISOLATOR.

Istället för att släcka litiumbranden med alla nödvändiga medel, föreslogs det att isolera branden för att vinna värdefull tid. Därefter är målet att lasta av fordonet eller att möjliggöra en säker förvaringsplats för att undvika ytterligare skador på andra bilar eller på fartyget. Samma tanke är att vinna ytterligare tid när en elbilsbrand inträffar i en fabrik eller ett parkeringshus. Att bekämpa elbilsbränder med Fire Isolator-konceptet är numera en beprövad metod för att minimera skadorna av elbilsbränder.

Baserat på detta kan konceptet med FIRE⚡️ISOLATOR sammanfattas genom att ”vinna så mycket tid som möjligt för att begränsa säkerhetsskadorna”.

Fire Isolator Kit

Fire Isolator Kit

Fire Isolator Brandfilt

Fire Isolator Brandfilt

Fire Isolator Aerosol

Fire Isolator Aerosol

Värmekamera FI-TVIEW

Värmekamera FI-TVIEW

Fire Isolator Dipping Container för elbilsbränder

Fire Isolator Dipping Container för elbilsbränder

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå