Avaltar AI Anti Collision

Avaltar AI Anti Collision-systemet säkerställer personalens säkerhet och förhindrar olyckor med sin avancerade AI-teknik.

Systemet upptäcker fotgängare och bromsar automatiskt ner truckar för att undvika kollisioner. Det ökar säkerheten på arbetsplatsen samtidigt som produktiviteten bibehålls.

Genom att använda avancerade AI-algoritmer och kameror/sensorer kan systemet identifiera fotgängare i realtid och skilja dem från andra föremål för att minimera falsklarm. Detta kan även säkerställa att personalen bär rätt skyddsutrustning. Med en smidig mobilapp kan systemet justeras och anpassas efter just era behov.

Mer information