Färgband Brady BBP3x/S3xxx/i3300/i5300, VIT

2.190,00 kr

Färgband Brady BBP3x/S3xxx/i3300/i5300, VIT
Storlek 110mm x 60m
B30-R10000-WT
Artikelnr. 118090

Beskrivning

Färgband Brady BBP3x/S3xxx/i3300/i5300, 110mm x 60m, VIT

Ytterligare information

Färg