Dessa allmänna försäljningsvillkor tillämpas vid samtliga köpeavtal som upprättas mellan oss Bisafe AB och våra kunder.
Bisafe AB är ett B2B företag och levererar endast till företagskunder
Genom att beställa hos oss godkänner du de försäljningsvillkor som gäller vid ordertillfället.
Eventuella avvikelser från dessa köpvillkor eller tillämpning av kundens egna inköpsvillkor förutsätter Bisafe ABs skriftliga godkännande.
En kunds inköpsorder är inte bindande för Bisafe AB. Ett avtal ingås först när Bisafe AB godkänt kundens beställning.
Beställningar som görs via vår webbplats är giltiga först när dessa har godkänts av vår försäljningsavdelning och du har mottagit slutgiltig orderbekräftelse.
En slutförd beställning medför ett betalningsansvar. Makulering av order förutsätter Bisafe ABs skriftliga godkännande.
Svensk lag är tillämpad på avtalet och dessa allmänna villkor. Tvist skall avgöras av behörig svensk domstol.

1. Ingående av köpeavtal

En genomförd beställning innebär att du godkänner våra köpvillkor och samtycker till att vi registrerar dina uppgifter i vårt kundregister.
Innan du gör en beställning via vår webbplats måste du först läsa igenom och godkänna de allmänna villkoren. Köpeavtalet upprättas på svenska.

2. Priser

Alla våra priser anges i svenska kronor (SEK) exklusive moms och frakt: 25% moms tillkommer således på angivna priser.
Beställningar som görs via vår webbplats är giltiga först när dessa har godkänts av vår försäljningsavdelning och du har mottagit slutgiltig orderbekräftelse.
I detta fall informeras kunden om prisändringen i samband med sin beställning och priset ändras i orderbekräftelsen.
Minsta ordervärde är 250 kr exkl moms och fraktkostnad.

3. Leverans och transport

-Fraktkostnad

Varorna som säljs via vår webbutik levereras varsomhelst i Sverige. Fast fraktavgift upp till 3 Kg: 169 kr*.
*Gäller ej för leverans av skrymmande eller mycket tunga produkter, för leverans av produkter där annat anges eller för leverans utanför Sverige.

-Leveranstider

Leverans av lagervaror sker normalt inom 5 arbetsdagar. Leveranstiden som står på orderbekräftelsen är ungefärlig och skall ej anses bindande.
Förseningar på grund av händelser som ligger utanför vårt företags kontroll, så kallade force majeure, berättigar inte till rätt att upphäva beställningen, till rätt till ersättning eller straffavgifter.
Bisafe AB ansvarar inte för någon förlust, skada eller kostnad, direkt eller indirekt, som åsamkas kunden till följd av inträffad leveransförsening, oberoende av orsaken till förseningen.

4. Betalning

Betalning sker på ett av följande sätt:
Betalning mot faktura: 30 dagar netto. Du finner alla betalningsuppgifter på fakturan som skickas samtidigt som beställningen.
Förskottsbetalning: kortbetalning eller banköverföring till bankgironummer: 5954-4783 Handelsbanken.
Eventuell dröjsmålsränta tillkommer enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/35/EG om bekämpande av sena betalningar vid handelstransaktioner.
Räntan beräknas från betalningsdatum tills Bisafe AB erhållit betalning. Kunden skall i enlighet med nämnda direktiv ersätta skäliga kostnader, inklusive ombudskostnader,
som åsamkats Bisafe AB i samband med indrivning av den försenade betalningen.

5. Äganderättsförbehåll

Levererade varor förblir Bisafe ABs egendom tills full betalning har erhållits. Oavsett om leverans skett och eventuell risk övergått till kunden förbehåller sig Bisafe AB, så långt detta medges enligt lag, äganderätten tills dess att full betalning av köpeskillingen samt övriga förfallna belopp enligt kundens avtal erlagts.
Fram tills dess skall kunden hantera produkterna på sådant sätt att de kan identifieras som Bisafe ABs egendom samt efter leverans på egen bekostnad försäkra dem mot alla sedvanliga risker.
Risker och förmåner förknippade med de sålda varorna överförs till kunden så snart denne erhåller dem. Det åligger kunden att kontrollera produkterna vid leverans.
Skadade, felaktiga eller förlorade produkter skall rapporteras skriftligen till Bisafe AB inom 7 dagar från leveransmottagandet.
I annat fall anses kunden ha godkänt varorna. Vid dolda fel ska reklamation ske direkt efter upptäckt, dock senast tre månader efter leveransdatum.

6. Returpolicy

För lagerprodukter som är oskadade erbjuder vi återköpsrätt inom 14 dagar från leveransdagen mot 20% hanteringsavdrag.
Kunden erhåller då antingen en kredit motsvarande det belopp som fakturerats för den returnerade varan (exklusive frakt och 20% hanteringsavdrag) eller en ersättningsprodukt.
Om produkten byts ut mot en annan av högre värde faktureras kunden för mellanskillnaden. Om den å andra sidan byts ut mot en annan av lägre värde erhåller kunder en kredit för mellanskillnaden.

Alla returer godtas på följande villkor:
Produkten returneras till Bisafe AB inom 30 arbetsdagar från leveransdatum.
Produkten är en lagervara, dvs. den har inte beställts in på kundens begäran och har inte specialtillverkats.
Du som kund står för returfrakten. I de fall där varan är skadad eller felaktig gör vi en upphämtning av produkten på vår bekostnad.
Produkten som returneras är i gott skick samt lämnas tillbaka oanvänd i sin originalförpackning.
Bisafe AB reserverar sig rätten att vägra ta emot skadade eller dåligt inpackade produkter.
Bisafe AB har godkänt returen och tillhandahållit en retursedel som måste skickas tillbaka till oss tillsammans med varan.

7. Reklamationer

Eventuella reklamationer mejlas till info@bisafe.se eller skickas till Bisafe AB, Företagscentrum, Transportvägen 14, 246 42 Löddeköpinge.
Reklamationer befriar inte kunden från sin betalningsskyldighet.

8. Arkivering

Alla avtal som ingås via vår webbplats arkiveras under 10 år. Ansökan om tillgång till våra arkiv mejlas till info@bisafe.se eller skickas brevledes till Bisafe AB, Företagscentrum, Transportvägen 14, 246 42 Löddeköpinge.

9. Personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas enligt Personuppgiftslag (1998:204).

10. Allmänna villkor för erbjudanden och rabatter

Erbjudandena går inte att kombinera. De gäller inte produkter vars pris redan är nedsatt samt väldigt tunga och skrymmande produkter såsom Påkörningsskydd

 

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå