Alis Anti-Collision System

ALIS Anti-Collision System är ett säkerhetssystem som ökar fotgängarnas säkerhet och aktivt skyddar fotgängaren mot truckolyckor i hårt trafikerade korsningar, döda vinklar, och regelbunden trafik i verksamheten.
Fotgängaren kan t.ex. utrustas med ett personlig armband som trådlöst kommunicerar med trucken. Fotgängaren uppmärksammas aktivt på potentiella faror genom vibrationer eller akustiska signaler.
När fotgängaren befinner sig i en farlig situation startar den fördefinierade åtgärden (t.ex. automatisk nedbromsning av truck, stängning av grind och magnetlås, projicering från Varningsprojektorn eller andra önskade säkerhetsåtgärder).
Genom LED-projicering få en varaktig, tydlig och kostnadseffektiv ljusmärkning av golv där det oftast körs med truck eller där vanlig golvdekal inte är tillräcklig. Med Alis LED-projektorer får ni en ökad uppmärksamhet samtidigt som ni höjer säkerheten på anläggningen. Med Anti-Collision System kan ni dessutom styra projiceringen med smarta lösningar som tex sensorer på truckar, vibrerande armband eller ett övervakningssystem för hela anläggningen.

Se film här!

Fördelar med Anti-Collision System

  • Minska mänskliga misstag – tydlig ljusmärkning (varselsymbol) som antingen är fast, blinkande eller pulserande och som kan startas automatiskt vid rörelse.
  • Undvik kollisioner och skador på personal, truckar och annan kostsam utrustning.
  • Minska hastigheten eller stoppa trucken på ett förutbestämt avstånd från föremålet.
  • Kan öppna/stänga portar och grindar.

Kontakta oss för mer information Mail: info@bisafe.se  –  Tel: Tel. 046 – 705120